Plintar och Kapslingar

  • Telekapsling, 7040-00-0
  • Kapsling, KL202015
  • Tvåparsplint, NFA 16101
  • Översp.magasin, 6089 202 301
  • Översp.magasin, 6089 202 401
  • Brytplint Krone, 50 140 22