Åskskadorna ökar lavinartat!


År 1948 anmäldes ca 1500 åskskador till försäkringsbolagen. 1997, som var ett intensivt åskår, hade antalet skador ökat till nästan 37.000. Denna kraftiga ökning beror inte på att det åskar mer nu än tidigare år, utan på att byggnaderna är anslutna till olika ledningssystem och innehåller mer elektronisk utrustning. Men allt kan åsksäkras, såväl fastigheter som olika tekniska system.

Transient AB tillhandahåller lösningar.
Det sker i samarbete med Åskskyddskonsult AB som i drygt 40 år arbetat med åsksäkringsfrågor.Vi samarbetar även med en rad installationsföretag och världsledande komponentföretag.

Får vi en redovisning om vad som skall säkerställas, så gör vi en plan och tillhandahåller en offert för DIG att ta ställning till.

Vi svarar för alla kostnader fram till offert!