Skriften "Åskskydd för egna hem"

I denna står att läsa om åskans följder i och utanför fastigheter,
åskskyddets historik, olika skyddsnivåer samt vad man bör
tänka på när en anläggning blivit skadad av överspänningar.

Skriften utgår från verkliga skador och ger konkreta råd
för dem som vill låta skydda sina hem.

Författare är Christer Bohlin, Åskskyddskonsult AB och
Ulf Eriksson, Länsförsäkringar i Göteborg & Bohuslän.
Skriften innefattar 36 sidor i A4-format och kan beställas via
Åskskyddskonsult AB. Priset är 60:-/st inkl. moms.