Åskskydd för fastigheter
En fastighet som träffas av ett blixtnedslag blir självklart allvarligt skadad.
Men den stora mängden åskskador beror trots allt inte på direkta inslag
utan orsakas i stället av nedslag som sker långt bort från fastigheten.
Läs mer.. pdf-fil

Transient Inledningsskydd
Att åskskydda en fastighet sker i tre steg.
Varje steg utgör ett delmål där det, för att nå ett tillfredsställande
resultat, krävs att varje steg fullföljs innan nästa steg inleds.
Det första steget för att åskskydda fastigheten består
av ett Inledningsskydd.
Läs mer.. pdf-fil

Beställ skriften "Åskskydd för egna hem"