JOSLYN,
HYBRID STATION PROTECTOR,
2377-35 -H

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD FÖR PARLEDNING TELE

Avledaren innehåller ett kraftigt treelektrod gasurladdningsrör, metall-
oxidvaristorer anpassade till röret samt dubbla överhettningsskydd.
DC-tändspänning (100-2000 V/s) 300-400 V
Puls-tändspänning  
100 V/µs 600 V
1.000 V/µs 650 V
10.000 V/µs 650 V
Isolationsresistens  
vid 50, 100 och 200 Vdc >1 G ohm
Kapacitans vid 1 Mhz <30 pF
Släckvillkor vid DC  
52,5 V, 260 mA <150 ms
135V, 200 mA <150 ms
150 V <150 ms
Impulstålighet  
10 A 10/1000 µs >3000 ggr
100 A 10/1000 µs >300 ggr
300 A 10/1000 µs >100 ggr
500 A 10/1000 µs >400 ggr
2000 A 10/250 µs >25 ggr
5000 A 20/100 µs >2 ggr
20000 A 8/20 µs >1 gång
AC-tålighet  
0,5 Arms kontinuerligt >30 s
10 Arms 1 sekund >20 ggr
65 Arms 11 perioder >1 gång
120 Arms 0,1 sekund 1 gång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avledaren har ett tvåfaldigt överhettningsskydd:
1. Bortbrytning av varistorelementet
2. Vid 50 Hz båge en kortslutning som leder till säkringsutlösning.

Avledarnas inplacering i anläggningen och det
praktiska montaget är i de flesta fall avgörande
för att förväntad skyddseffekt skall uppnås,