JOSLYN,
GAS TUBE STATION PROTECTOR,
2375-01 (125-EW-R)

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD FÖR PARLEDNING TELE


Avledaren innehåller två stycken tvåelektrod gasurladdningsrör, samt överhettningsskydd.
Vid 50 Hz båge en kortslutning som leder till säkringsutlösning.


DC-tändspänning (100 V/s)
300-500 V
Puls-tändspänning
 
100 V/µs
600 V
10 kV/µs
850 V
Isolationsresistens
 
vid 100 V
>1010 ohm
Kapacitans
 
vid 1 kHz
<15 pF
Släckvillkor vid DC
 
52 V
<150 ms
135 V
<150 ms
150 V
<150 ms
Impulstålighet
 
>400x500 A 10/1000 µs
 
>10 kA 8/20 µs
 
AC-tålighet
 
>65 A, 11 perioder
 


Avledarnas inplacering i anläggningen och det praktiska montaget är i de flesta fall avgörande för att förväntad skyddseffekt skall uppnås,